Microdata.no gratis i hele 2020

Gratisperioden for microdata.no er forlenget fra 1. april 2020 til 1. januar 2021. Alle tilganger blir automatisk oppdatert.

Institusjoner som vil fortsette å bruke microdata.no uten kostnad, trenger ikke foreta seg noe. Så lenge en ikke ber om noe annet, blir alle institusjonsavtaler om gratis bruk av microdata.no automatisk forlenget til 31. desember 2020.

Institusjoner som ikke ønsker forlenget gratisperiode, kan melde fra om dette til microdata@ssb.no før 1. mars 2020.

Alle institusjoner med avtale får brev om denne muligheten.

Du som bruker microdata.no har enten 12 (studenter) eller 24 måneders (vitenskapelig personale) tilgang regnet fra første pålogging. Tilgangen kan ikke vare lenger enn institusjonsavtalen og ikke lenger enn til 31. desember 2020. Dersom tilgangen din går ut i løpet av 2020, må institusjonen din legge deg inn på nytt. Kontakt i så fall din lokale administrator for microdata.no.

Statistisk sentralbyrå og Norsk senter for forskningsdata (NSD) er i ferd med å utrede finansieringsmodellen for microdata.no. Modellen og prislista vil foreligge i løpet av første halvår 2020. Fra 1. januar 2021 må institusjonene betale en egenandel for tilgang til plattformen.