Nybegynnerkurs i microdata.no

Utviklerteamet tilbyr nå kurs i bruk av microdata.no. Kurset vil være rettet mot brukere som trenger innføring i bruken av systemet, og krever derfor ingen forkunnskaper.

NSD og/eller SSB stiller med 2 erfarne kursholdere/veiledere. Innledningsvis vil det holdes en introduksjon av microdata.no, der en går gjennom bakgrunnen for systemet, og hvilke mekanismer som ligger bak. Deretter vil det bli satt av tid til at brukere kan gå gjennom et standard oppgavesett som blir tilsendt på forhånd. Veilederne vil gå rundt og bistå ved spørsmål, samt gi diverse tips. Oppgavesettet vil også bli løst helt eller delvis i plenum, dvs. at en kursholder løser oppgavene ved bruk av microdata.no med visning på storskjerm/lerret.

Som minimum kreves det at kursbestiller sørger for egnede lokaler, fremvisningsmedium (storskjem/ lerret), samt datamaskiner/laptoper til brukerne på kurset.

Litt om hva som gjennomgås på kurset:

  • Introduksjon
  • Litt om hva slags variabler som finnes i systemet
  • Litt om datastrukturen
  • Måter å jobbe på – kommandolinje vs. bruk av skript
  • Hvordan lage et datasett
  • Hvordan definere en populasjon
  • Hvordan skreddersy og tilpasse variabler og kodinger av disse
  • Hvordan lage deskriptiv statistikk
  • Hvordan gjennomføre regresjonsanalyse
  • Innføring i bruk av foreldreopplysninger (data om far eller mor)

Kurset varer i 4 timer. For å dekke utgifter knyttet til forberedelser, timepris for kursholdere, samt etterarbeid, vil kurset ha en standard pris på 15 750 kr. I tillegg kommer kompensasjon for reiseutgifter for to kursholdere (faktiske reisekostnader pluss kompensasjon for reisetid). Dette vil måtte dekkes av institusjonen/ fakultetet/ instituttet som de aktuelle kursdeltakere er tilknyttet. Total pris vil derfor avhenge av hvor kurset holdes. Reiseutgiftspåslaget blir lavest for kurs som holdes i Bergen eller Oslo. Det er f.eks. mulig å holde kurset i NSD eller SSB sine lokaler i hhv. Bergen og Oslo.

Et spesialtilpasset kursopplegg (der vi skreddersyr et oppgavesett basert på et spesifikt tema/statistikkområde) kan tilbys mot et påslag på 20 000 kr.

Er du interessert i å delta på nybegynnerkurs i microdata.no? Forhør deg i såfall med ledelsen/økonomiansvarlige for din institusjon/institutt/fakultet om dette kan dekkes, eventuelt be dem om å ta kontakt for nærmere avtale og konkret prisanslag.

For kurs i Oslo-området:

Johan Sjøberg (SSB)

For kurs i Bergensområdet:

Trond Pedersen (NSD)