Arkitekturen bak dataversjonering

Les om hvordan dataversjonering i microdata.no fungerer.

Støtte for dataversjonering ble rullet ut i microdata.no i september 2020.

Dataversjonering er et viktig fundament for støtte for flere datakilder og for støtte for deling og sitering av microdata.no-skript.

Arkitektur og løsningsdesign for dataversjoneringsløsningen kan du lese om i notatet FAIR Data Versioning in microdata.no.

I notatet beskriver vi hvordan dataversjoneringsløsningen i microdata.no er utviklet for å svare opp følgende krav:

  1. Alle dataversjoner kan eksplisitt adresseres og hentes via brukerskript
  2. Microdata.nos brukerskript er siterbare og etterprøvbare FAIR Digital Objects
  3. Brukere er informert om alle endringer på tvers av dataversjoner