Nyheter

Ny funksjonalitet våren 2022

En samlet oversikt over ny funksjonalitet i microdata.no første halvår 2022. I samarbeid med brukere av tjenesten har vi utviklet og tilgjengeliggjort en del ny funksjonalitet i vår. Her følger en oppsummering av det som har kommet på plass. Økt brukervennlighet – mer effektiv jobbing Mars måned sto i brukervennlighetens tegn, og vi lanserte en…

Nytt verktøy for omkoding

Microdata.no har fått et nytt verktøy som forenkler større omkodinger av variabler. I microdata.no kan du enkelt kode om både numeriske variabler og strengvariabler. Som bruker står du fritt til å velge inndelinger og omkodingsregler som passer dine problemstillinger. I en del tilfeller er det nyttig å basere omkoding på offisielle klassifikasjoner og/eller gjenbruke veldefinerte…