Nyheter

Flere valgmuligheter ved tabuleringer

Det er nå mulig å vise kun de høyeste eller laveste verdiene i en tabell, i stigende rekkefølge. Du bestemmer selv hvor mange du vil vise. Dette gjør det enkelt å lage topp 10-lister over kommuner, yrker, utdanninger etc. Statistikk og analyseresultater kan dessuten også eksporteres til tekstfiler i tillegg til regneark.

Nytt avtale- og brukeradministrasjonsverktøy for inngåelse av nye avtaler klart medio januar 2024

Som informert om tidligere blir microdata.no en betalingstjeneste fra 1.1.2024. Nytt superbrukerverktøy for administrasjon av avtaler og brukere rulles ut medio januar 2024. Institusjoner som har avtale kan fortsatt bruke microdata.no som i dag frem til 31. mars. Fra 1. april må det være tegnet nye avtaler om videre bruk.