Author: Trond Pedersen

Ny funksjonalitet: Outer join

Ved variabelimport i microdata.no er standardløsningen «left join», der den første variabelen som importeres inn i et datasett bestemmer populasjonen. Men nå er det også mulig å importere data med bruk av «outer join». Da vil også nye individer/enheter som ikke eksisterer i din opprinnelige populasjon bli lagt til datasettet ditt.