Nytt grunnleggende innføringskurs og to temakurs

Kurstilbudet i microdata.no fortsetter i 2022 med to typer innføringskurs, der det ene retter seg mot deltakere som ikke har så mye programmeringserfaring. Det kommer også kurs som er spisset mot bestemte emner.

Her er kursene i vårsemesteret 2022:

DatoKurs
17. februarInnføringskurs i microdata.no for deg med mindre programmeringserfaring
Kl. 10:00–14:00 På Teams
22. marsIntroductory course in microdata.no (in English)
10:00–14:00 On Teams
30. marsTemakurs: Kontekstuelle data
Kl. 10:00–12:00 På Teams
Kontekstuelle data er kjennetegn ved personens omgivelser – som for eksempel foreldre og søsken, familien og husholdningen, tettstedet og kommunen. microdata.no har pekere fra personen til data om alle disse enhetene. Lær hvilke variabler vi har, hvilke du kan lage og hvordan du knytter dem sammen.
26. aprilInnføringskurs i microdata.no for deg med mindre programmeringserfaring
Kl. 10:00–14:00 På Teams
28. aprilTemakurs: Utdannings- og sysselsettingsstatistikk
Kl. 10:00–12:00 På Teams
En person kan ta flere utdanninger samtidig og ha flere arbeidsforhold. Lær hvilke sysselsettings- og utdanningsdata som fins microdata.no, hvilke du bør bruke når, og hvordan du håndterer parallelle forløp.
24. maiInnføringskurs i microdata.no
Kl. 10:00–14:00 På Teams
31. maiTemakurs: Kontekstuelle data
Kl. 10:00–12:00 På Teams
21. juniInnføringskurs i microdata.no for deg med mindre programmeringserfaring
Kl. 10:00–14:00 På Teams
23. juniTemakurs: Utdannings- og sysselsettingsstatistikk
Kl. 10:00–12:00 På Teams

Meld deg på ønsket kurs til kurs@microdata.no.

Kursene er digitale, og det er ingen kursavgift. Alle kursdeltakere får et oppgavesett med fasit som de arbeider med på kurset under veiledning av en erfaren kursholder.

Etter introduksjonskurset kan du nok til å bruke microdata.no som verktøy i det daglige arbeidet. Du lærer å sette opp dine egne datasett, å bruke deskriptive verktøy som tabuleringer, grafer, gjennomsnitt og summer, og å analysere årsakssammenhenger. Velg kurs som passer til din erfaring med programmering. Ingen kurs forutsetter mer enn grunnleggende ferdigheter.

Etter temakursene har du kompetanse til å gjøre avanserte koblinger og analyser på feltet som kurset dekker.