Interessante utdanningsvariabler i ny versjon av databasen

Frafall og gjennomføring av videregående og høyere utdanning åpner seg som analysefelt etter den nyeste datautvidelsen i microdata.no. Der inkluderte vi data som start, stopp eller ikke stopp, og semester brukt.

Data om når en person startet på videregående eller høyere utdanning, når hen evt var ferdig, og hvor mange aktive semester det tok er eksempler på variabler fra den siste datautvidelsen i microdata.no som kom 18. januar 2022. Variablene dekker perioden fra januar 1974 til september 2020.

I microdata.no står du fritt til å koble disse opplysningene om frafall, gjennomføring og studieprogresjon med personens sosiale bakgrunn og også kontekstuelle data, for eksempel om foreldrenes utdanning og inntekt. Du kan også sammenligne over tid og sted.

microdata.no har nå 80 utdanningsvariabler.

Arbeidssted

Den nye versjonen har også fått data om personens arbeidsstedskommune, hentet fra A-ordningen, de månedlige sysselsettingsdataene fra Skattedirektoratet og NAV. microdata.no har også løpende data om bostedskommune, slik at du kan se arbeidssted og bosted på samme observasjonstidspunkt.

Oppdateringer og utvidelser

Datatilfanget i microdata.no blir utvidet og oppdatert løpende. I denne versjonen kom det 24 nye variabler og 8 andre fikk nye årganger.

Aktualiteten på data i tjenesten er tilnærmet lik den nyeste publiseringen i SSB for de samme dataene.

Basen inneholder nå 348 variabler. Planen er å øke dette til over 1 000 i løpet av 2022 og 2023.

Endringene i versjon 13, 18.01.2022:

Nye variabler

VariabelTeknisk navn
Arbeidsstedskommune ARBLONN_ARB_ARBKOMM 
Alder ved utgangen av det kalenderåret personen første gang er registrert i høyere utdanning NUDB_ALDER_FORSTE_REG_UH 
Fullføringsland for utdanningen NUDB_KURS_FULLAND 
Kompetanse i videregående opplæring NUDB_KURS_KOMP 
Gruppering av høyere utdanning NUDB_KURS_UHGRUPPE 
Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført bachelor NUDB_SEMESTER_FFF_BACH 
Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført doktorgrad NUDB_SEMESTER_FFF_DOK 
Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført hovedfagsnivå/master NUDB_SEMESTER_FFF_HOV 
Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført høgskole eller tilsvarende NUDB_SEMESTER_FFF_HOY 
Antall semester registrert i videregående utdanning før første fullføring NUDB_SEMESTER_FFF_VS 
Antall semester registrert under lov om videregående opplæring før første fullføring NUDB_SEMESTER_FFF_VS_LOV 
Antall semester registrert før første fullføring, allmennfag NUDB_SEMESTER_FFF_VSA 
Antall semester registrert under lov om videregående opplæring før første fullføring, allmennfag NUDB_SEMESTER_FFF_VSA_LOV 
Antall semester registrert under lov om videregående opplæring før første fullføring, yrkesfag NUDB_SEMESTER_FFF_VSY 
Antall semester registrert under lov om videregående opplæring før første fullføring, yrkesfag NUDB_SEMESTER_FFF_VSY_LOV 
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOV 
Årstall første gang fullført treårig utdanning på videregående skolenivå, allmennfag NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA 
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, allmennfag NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOV 
Årstall første gang fullført treårig utdanning på videregående skolenivå, yrkesfag NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY 
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOV 
Årstall første gang registrert i hovedfag/master NUDB_AAR_FORSTE_REG_HOV 
Årstall første gang registrert i høyere utdanning NUDB_AAR_FORSTE_REG_UH 
Årstall første gang registrert i videregående utdanning NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD 
Årstall første gang registrert i videregående utdanning under lov om videregående opplæring/opplæringsloven NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD_LOV 

Nye årganger

VariabelTeknisk navn
Bostedskommune BOSATTEFDT_BOSTED 
Enslig forsørger stønad til barnetilsyn, mottak ENSLIGBTSFDT_MOTTAK 
Enslig forsørger overgangsstønad, mottak ENSLIGOVGFDT_MOTTAK 
Introduksjonsstønad, mottak INTROSTFDT_MOTTAK 
Kvalifiseringsstønad, mottak KVALIFSTFDT_MOTTAK 
Kvalifiseringsstønad, antall kommuner KVALIFSTZFDT_ANT_KOM 
Kvalifiseringsstønad, beløp i året KVALIFSTZFDT_KVP_STONAD 
Sivilstand SIVSTANDFDT_SIVSTAND 

Endringer i metadata

VariabelTeknisk navn
Arbeidsforhold, person ARBEIDSFORHOLD_PERSON 
Årstall første gang fullført treårig videregående skolenivå NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS