Priser

Innføring av brukerbetaling for microdata.no fra 1. januar 2024

Med virkning fra 1. januar 2024 vil microdata.no bli en betalingstjeneste. Frem til 31. mars kan institusjoner med avtale fortsatt bruke microdata.no som i dag. Fra 1. april må det være tegnet nye avtaler om videre bruk. Studenter ved institusjoner som har tegnet avtale (abonnementskategori 1 eller høyere) kan fortsette å bruke microdata.no gratis.

Prismodellen

Pris for bruk fastsettes utfra hvor mange akkrediterte ansattbrukere som hver institusjon melder inn i microdata.no. Basert på antall innmeldte brukere belastes institusjonen en årlig abonnementspris. Antall ansattbrukere legges til grunn for å kategorisere årlig abonnementspris.

Årlig abonnementspris eks. mva fremgår av tabellen nedenfor.

Her kan du se prismodellen i sin helhet.