Priser

Foreløpig gratis.

Foreløpig er det gratis å tegne avtale og bruke microdata.no. Som avtalepartner kan institusjonen melde inn et fritt antall brukere som kan bruke tjenesten uten begrensninger. Også support er inkludert.

Etter hvert, og tidligst fra 2024, vil det bli innført en betalingsordning der brukerne dekker de bruksavhengige kostnadene. I samarbeid med brukerne vil Sikt og SSB vurdere prismodellen og tidspunktet for betalingsinnføring i løpet av 2022. Prisene og tidspunktet for betalingsinnføring vil bli bekjentgjort så lenge på forhånd at det gir brukerne tilstrekkelig faglig og økonomisk planleggingshorisont.