Hovedkontaktens side

Informasjon til institusjonenes hovedkontakter samlet på ett sted. Først presenteres noen nyttige lenker og tips, etterfulgt av informasjon av mer administrativ art.

Snarveier til dine verktøy

Hold deg oppdatert

Vi anbefaler å abonnere på vårt nyhetsbrev som kommer ca 1 gang i måneden.

Nyhetsbrevet inneholder informasjon om bl.a. nye data og ny funksjonalitet, og er den enkleste måten å holde seg oppdatert på. Nyhetsbrevet er relevant for både hovedkontakter og sluttbrukere.

Oversikt over alle nyhets- og informasjonssaker finner du også her.

Invitér oss gjerne til møte med fagmiljøene

Sikt og SSB ønsker at institusjoner som har avtale om bruk av microdata.no får mest mulig nytteverdi av tjenesten.

For å oppnå dette, tror vi det er viktig at institusjonene og fagmiljøene har et mest mulig oppdatert informasjonsgrunnlag om hva tjenesten kan brukes til.

Vi er også opptatt av å lytte til nye brukerbehov, og til frustrasjoner og forbedringsforslag. Mye av funksjonaliteten som er på plass i dag er blitt til i dialog og samarbeid med fagmiljøene som benytter tjenesten.

Oppsummert ønsker vi gjerne å bli invitert inn på arenaer og møteplasser hvor vi kan informere og lytte til fagmiljøer som tjenesten kan være relevante for. Ta kontakt med oss på microdata@microdata.no så kan vi sammen planlegge tid, omfang og form på møter med fagmiljøene.

Brukerstøtte

Hovedkontakter og brukeradministratorer kan bruke mailadressen microdata@microdata.no for brukerstøtte. Sluttbrukere bør bruke support@microdata.no.

Chat med sluttbrukerstøtte er tilgjengelig fra analyseverktøyet. Åpningstider for chat’en er 12:30-14:00 på arbeidsdager. I ferier o.l. kan bemanningen på chat være redusert, og da går dette frem av chat-vinduet.

Hva kan dere spørre brukerstøtte om?

Dere som er hovedkontakter eller brukeradministratorer kan spørre oss om alt relatert til avtaler, fakturering, brukeradministrasjon, etc. Dere kan også stille oss andre typer spørsmål som har betyding for institusjonens nytte av microdata.no.

Sluttbrukerne kan spørre oss om alt som har relevans for dem i deres arbeid, herunder analyseoppsett, funksjonalitet, data, datatilgang, tekniske feil, logiske problemer med skript, m.m. De kan også stille spørsmål om planer for utviklingen og/eller foreslå ny funksjonalitet og peke på behov for nye data.

Kurs

Vi har filmet og tilgjengeliggjort en del kurs (videoer med tilhørende materiale) gratis på vår kursside.

Vi kan også arrangere skreddersydde kurs for spesifikke målgrupper (inkl. introduksjonskurs) og for spesifikke tema. Bestilte kurs prises til marginalkostnader.

Ta kontakt med kurs@microdata.no for å høre om muligheter for kurs og forelesninger på forespørsel, digitalt eller fysisk.

Dokumentasjon for sluttbrukere og andre

Alt av dokumentasjon for sluttbrukere og andre som er nysgjerrige på hvordan microdata.no fungerer er tilgjengelig på våre dokumentasjonssider. Der finner du informasjon om alt fra variabeloversikten, til analyseeksempler, brukermanualen, kildehenvisninger, m.m.

Administrative ting

Hva innebærer det å være Hovedkontaktperson?

Institusjonens Hovedkontaktperson vil ha rettigheter til å endre abonnementskategori enten opp eller ned, på vegne av institusjonen. Hovedkontaktperson vil i sitt brukeradministrasjonsverktøy ha tilgang til tidligere avtaler, fakturainformasjon og oversikt over antall aktive brukere innenfor gjeldende abonnement. I tillegg vil Hovedkontaktperson med tilhørende e-postadresse være tilgjengeliggjort på microdata.no sin oversikt over institusjoner med avtale dersom hovedkontakten har samtykket til at navn/epost skal være synlig der.

Hovedkontaktpersonen kan selv registrere inn ansatte/studenter som brukere av microdata.no. Hovedkontaktpersonen kan også registrere inn én eller flere Brukeradministratorer som igjen kan registrere ansatte/studenter som brukere.

Hvor mye koster det å ha tilgang til microdata.no?

For mer informasjon om pris, se egen side.

Hvordan kan endre abonnementskategori?

Hovedkontaktpersonen har rettigheter til å endre institusjonens abonnementskategori. I brukeradministrasjonsverktøyet kan Hovedkontaktpersonen endre kategori opp eller ned.

Dersom institusjonen ønsker å gå ned i kategori, må antall aktive ansattbrukere justeres i henhold til ønsket maksgrense (maksimalt antall brukere for en gitt abonnementskategori). Ny kategori regnes fra det tidspunktet endringer er bekreftet av Hovedkontaktperson.

Studentbrukere teller ikke på antallet i abonnementskategorien.

Hovedkontaktpersonen vil ha oversikt over abonnementshistorikk for sin institusjon gjennom brukeradministrasjonsverktøyet, slik at det er mulig å se hvilke abonnementsendringer som er gjort over tid.

Hvordan administrere brukere?

Hver institusjon har et gitt antall brukere tilgjengelige innenfor sin abonnementskategori. Det er institusjonens ansvar å vedlikeholde listen over brukere slik at den kun inneholder ansatte eller studenter som har en tilknytning til institusjonen.

Det er mulig å deaktivere brukere som over en tidsperiode ikke vil ha mulighet til å benytte seg av microdata.no. Disse vil ikke telle opp mot det totale antall brukere så lenge de er deaktivert, og kan reaktiveres senere (jfr neste punkt).

Hvordan håndtere deaktiverte brukere?

Deaktiverte brukere kan være en del av institusjonens brukergruppe så lenge de står som deaktiverte. Dersom institusjonen på et tidspunkt ønsker å aktivere brukeren, gjøres dette i brukeradministrasjonsverktøyet. Institusjonen må selv påse at de har tilstrekkelig med tilgjengelige plasser innenfor abonnementskategorien før brukeren aktiveres. Institusjonen må endre abonnementskategori før de eventuelt kan aktivere en bruker som gjør at maks antall brukere innenfor kategorien overstiges.