Støtte til microdata.no fra Norges forskningsråd

NFR har bevilget 42 millioner kroner til å videreutvikle microdata.no

Mer funksjonalitet, flere variabler, tredjepartsregister, egne forskningsdata – millionstøtte fra NFR åpner veien for et sterkt utbygget microdata.no 2.0. Som den eneste fra samfunnsvitenskapene slapp søknaden fra SSB og NSD – Norsk senter for forskningsdata [nå: Sikt] gjennom nåløyet hos Norges forskningsråds infrastrukturprogram. Nå er prosjektet invitert til kontraktsforhandlinger for å sette endelig omfang.

Det ble i søknaden søkt om 70 millioner kroner over fire år fordelt på SSB, NSD og pilotpartner Kreftregisteret. SSB bidrar med en egenandel på 8 millioner, først og fremst i form av data og metadatatilrettelegging.

Microdata 2.0 vil få 1 000–1 500 SSB-variabler og betydelig utvidet funksjonalitet. I tillegg blir det tilgang til tredjepartsdata (Kreftregisteret er partner) og mulighet til å laste opp egne forskningsdata. Det er også lagt opp til sømløs samhandling med tradisjonelle mikrodatautlån via fjerntilgang.