Kildehenvisning

Brukerne skal oppgi microdata.no som kilde ved all offentliggjøring av resultater basert på dataene.

microdata.no gjør det mulig å dele data og fremgangsmåte (i form av microdata.no-skript) på en helt ny måte. Legg gjerne ved skriptet i appendix e.l., slik som i denne artikkelen https://doi.org/10.1080/13639080.2022.2099534.

Kommer: arkivering av skript/datasitering

Innenfor rammen av det NFR-finansierte prosjektet Microdata2, utvikles det støtte for arkivering av microdata.no-skript som egne arkiverbare og siterbare størrelser i Sikts arkiv for forskningsdata.

Sikt er et sertifisert forskningsdataarkiv, og har integrasjoner mot blant annet DataCite for generering av DOI’er og støtte for sitering av data.

Et viktig fundament for at skript utviklet i microdata.no har god gjenbruksverdi, er den innebygde versjoneringsløsningen som gjør at et skript alltid blir kjørt mot sine opprinnelige data.