Ny variabelfunksjonalitet: Funksjoner for variabelberegninger

Microdata.no er nå blitt utvidet med en rekke nye funksjoner som kan benyttes til å foreta diverse kalkulasjoner over records/rekker. Dette automatiserer og gjør det enklere å generere variabler basert på ulike beregninger:

RekkefunksjonBeregning (argumenter kan være variabler eller tall)
rowconcatSammenkjeding av argumentene for den gitte enhet (string/alfanumerisk)
rowmaxMaksimumsverdien blant argumentene for den gitte enhet
rowminMinimumsverdien blant argumentene for den gitte enhet
rowmeanGjennomsnittssverdien blant argumentene for den gitte enhet
rowmedianMedianverdien blant argumentene for den gitte enhet
rowmissingAntall med verdien “missing“ blant argumentene for den gitte enhet
rowstdStandardavviket for argumentene for den gitte enhet
rowtotalTotalsummen av argumentene for den gitte enhet
rowvalidAntall gyldige verdier blant argumentene for den gitte enhet

Eksempel på uthenting av makslønn per individ målt over et gitt antall årstall:

generate makslønn = rowmax(lønn16, lønn17, lønn18, lønn19)

For mer detaljer anbefales det å bruke help-function-kommandoen, f.eks. 

 help-function rowconcat

Klikk her for eksempler på bruk av rekkefunksjoner

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre microdata.no slik at de fleste analysebehov skal kunne dekkes. Fremover vil det derfor bli introdusert stadig flere analysemuligheter. Vi baserer oss på innspill fra forskere, og har opparbeidet en liste med nye verktøy som vi jobber oss gjennom. Har du konkrete forslag til ny funksjonalitet? Kontakt oss gjerne på mail: support@microdata.no