Bestill forskningsdata via microdata.no

Spar tid, unngå misforståelser og få et bedre datasett. Bruk eksportfunksjonen i microdata.no når du bestiller forskningsdata fra SSB.

Eksportfunksjonen gjør microdata.no til en variabelutforsker der du kan teste deg fram til akkurat det datasettet du trenger.

  • Du får oversikt over det reelle databehovet, slik at det blir lettere å begrunne det i søknaden.
  • Du kan gjøre foreløpige analyser allerede før du har fått dataene.
  • Du fjerner en kilde til misforståelser og gir mindre arbeid for SSB fordi du selv har laget datasettet.

Eksportfunksjonen er enkel å bruke: Du lager datasettet, kopierer ut skriptet du har bruke og legger det med i datasøknaden til SSB. SSB henter ut den ferdige fila som du selv har laget. Det er bra for både leveringstid og pris.

Enklere å søke

Når du starter i microdata.no, kan du jobbe med data allerede før du har dem. Denne innledende, eksplorative muligheten gir deg oversikt over det reelle databehovet. Da blir det lettere å begrunne dette i et personvernperspektiv når du snakker med personvernombud eller Sikts personverntjenester, og når du søker til SSB.

Slik gjør du

Gangen er slik: Du setter sammen datasettet du vil ha i microdata.no. Skriptet som lager det, skriver du ut og bruker som vedlegg til søknadsskjemaet. For disse dataene trenger du ikke fylle ut variabellister. Søknaden går til SSB som behandler den og gir deg pris og leveringstid. Om du takker ja, slipper SSB å produsere fila, for det har du alt gjort. Det sparer tid og penger.

Tenk deg dette caset
Du starter med en idé

Tenk å kunne teste et oppdrag eller en prosjektidé med reelle, skarpe data. Det kan du i microdata.no. Uten protokoll og uten å søke går du rett til data, definerer en populasjon, kobler på data og prøver deg fram med deskriptive analyser og årsaksmodeller.

Kan hende finner du alt du trenger av data og analyseverktøy og kan fullføre prosjektet på microdata.no.

Kan hende finner du at du trenger data i tillegg, eller du må bruke andre verktøy enn det innebygde. Da kan du bruke eksportfunksjonen.

Eksportfunksjonen

Da kan du søke om å eksportere dataene til deg selv som et  mikrodata-utlån. Denne måten er gunstig for leveringstida: Det blir enklere å begrunne databehovet fra et personvernperspektiv fordi du har bedre oversikt over det reelle databehovet, fordi du tar bort risikoen for misforståelser om hva du skal ha, og fordi du allerede har gjort produksjonsjobben.