Brukerstøttestilling samlokalisert med Helsedataservice (FHI) på Tynset

Sikt styrker supportfunksjonen rundt microdata.no og etablerer fra august 2024 en microdata.no-relatert brukerstøttestilling samlokalisert med Helsedataservice (FHI) på Tynset.

Målet med samlokaliseringen er å støtte opp om samarbeidet mellom Sikt/SSB og Helsedataservice/helseregistermiljøene rundt bruk og formidling av registerdata i økosystemet hvor microdata.no inngår sammen med tradisjonell søknadsbasert tilgang/utlevering. SSB og Helsedataservice møtes allerede regelmessig for å diskutere ulike samordningsbehov, siden om lag 50% av all gjenbruk av data fra SSB ønskes sammenstilt med data fra helseregistre.

Og målet med etableringen av en ny brukerstøttestilling er å kunne svare bedre og raskere på spørsmål fra en voksende og stadig bredere sluttbrukerskare i microdata.no.