Brukermanual for microdata.no oppdatert per april 2019

Brukermanualen er blitt oppdatert per 2. april 2019. Det er lagt inn informasjon om paneldata-analyse og de siste funksjonaliteter/kommandoer (se blant annet vedlegg A for oppdatert liste over kommandoer). Det er også lagt til flere illustrasjoner.

Merk spesielt omtalen av skriptfunksjonalitet innledningsvis i kapittel 1.

Klikk her for å komme til manualen (trykk på F5 dersom ikke siste utgave kommer opp)