Tid før automatisk utlogging utvidet

Av sikkerhetshensyn ble alle brukere tidligere automatisk utlogget etter 10 minutter med inaktiv tid. Dette er av praktiske grunner nå økt til 20 minutter for å bedre brukeropplevelsen.