Tematiserte analyseeksempler

Vi kan nå tilby analyseeksempler innenfor utvalgte statistikkområder. Disse er kategorisert etter tema slik at de blir lette å finne. Først ut er kategoriene «Familieanalyser», «Jobb- og inntektsanalyser», «Regionalanalyser» og «Utdanningsanalyser».

De fleste analyseeksemplene er laget på bakgrunn av supporthenvendelser fra brukere av microdata.no. Noen av eksemplene er dessuten analyser som er gjennomgått i tidligere temakurs. I tillegg til de nye tematiserte analyseeksemplene finner du også eksempler knyttet til grunnleggende operasjoner, sammensatte operasjoner, deskriptiv statistikk, regresjonsanalyser og kursmateriale.

Her er hva du kan finne under de nye temaområdene våre:

Familieanalyser
Jobb- og inntektsanalyser
Regionalanalyser
Utdanningsanalyser

Vi har planer om å legge til flere analyseeksempler fremover, både basert på brukerhenvendelser og innen problemstillinger vi tror er relevante innen forskning. Blant annet kommer vi til å legge ut nye eksempler innenfor temaet «Kjøretøyanalyser».

Har du ønsker om flere analyseeksempler? Kontakt oss via epost og vi skal se hva vi kan få til.