NSD og SSB vant personvernpris for microdata.no

Som en av to finalister i Datatilsynets konkurranse om innebygd personvern, gikk løsningen til Norsk senter for forskningsdata (NSD) og Statistisk sentralbyrå (SSB) seirende ut.

Datatilsynet trakk i begrunnelsen fram at tilgangen som microdata.no tilbyr forskningsmiljøet er unikt i internasjonal sammenheng. Microdata.no gir umiddelbar tilgang til SSB-data ved hjelp av innebygd personvern.

Microdata.no stod klart i mai 2018, etter fem år med felles utviklingsarbeid fra NSD og SSB. Tjenesten gir forskere og studenter enklere tilgang til å bruke registerdata fra SSB.

Norge har et godt utviklet og veldokumentert system for å bruke data fra offentlige registre til statistikkproduksjon. Slike data er også verdifulle og attraktive som forskningsdata. Hensynet til personvern har imidlertid gjort prosessen rundt søknad om bruk av registerdata i forskning svært tid- og kostnadskrevende. Norske forskningsmiljøer har lenge etterspurt raskere og enklere tilgang til denne type data, og microdata.no er utviklet for å gi umiddelbar tilgang til slike data, uten krav til søknad.

Fra juryens begrunnelse:

“Bidraget er så langt juryen forstår unikt i verdenssammenheng. Bidraget har stor betydning og bredt nedslagsfelt, og potensiale til å utvides til å omfatte nye områder. Ved innsamling av stadig mer data i vår digitale hverdag, øker interessen for å forske på disse dataene våre – å se sammenhenger eller lage sammenhenger mellom data som vi legger igjen etter oss overalt.

Gjennom forskningsinfrastrukturen microdata.no har NSD og SSB utviklet en ny teknologi som fjerner personvernrisikoen ved forskning på personopplysninger, samtidig som forskerne får raskere og langt rimeligere tilgang til dataene. Norge er først i verden med en slik infrastruktur.”

Les Datatilsynets begrunnelse