Mer avanserte Sankey-diagrammer

Sankey-diagrammer i microdata.no er blitt forbedret slik at man nå kan vise overganger for mer enn to tidspunkter. Dette gir deg mulighet til å lage visualiseringer over lengre tidsforløp.

Sankey-diagrammer lages i microdata.no ved hjelp av kommandoen sankey. Som input til kommandoen oppgir man et valgfritt antall kategoriske variabler. Vanligvis henter man først data over flere tidsperioder gjennom kommandoen import, slik at man kan følge individuelle endringer i status over tid. Diagrammet under viser bosettingsbevegelser mellom fylker over årene 1992, 2002, 2012 og 2022 for personer i alderen 18-20 per 1992:

Eksempel 1: Bosettingsbevegelser mellom landsdeler over årene 1992-2002-2012-2022. Populasjon: Personer i alderen 18-20 per 1992

For å kunne lage et sankey-diagram kan man tilrettelegge datasettet på følgende måte (her lages et oppsett der man følger bevegelser mellom fylker i stedet for regioner):

Nedenfor vises andre eksempler på sankey-diagrammer man kan lage. Merk at det også er mulig å lage diagrammer som viser overganger mellom forskjellige typer statuser, f.eks. overganger mellom utdanningsstatus og arbeidsmarkedsstatus fra et tidspunkt til et annet.

Eksempel 2: Sankey-diagram som viser individuelle bevegelser mellom arbeidsmarkedsstatus over årene 2015-2019-2023. Populasjon: Personer i alderen 18-25 per 2015

Eksempel 3: Sankey-diagram som viser individuelle bevegelser mellom arbeidsmarkedsstatus over årene 2015-2019-2023. Populasjon: Personer i alderen 60-67 per 2015

Eksempel 4: Sankey-diagram som viser individuelle bevegelser mellom sivilstatus over årene 1992-2002-2012-2022. Populasjon: Personer i alderen 18-67 per 1992

Klikk her for lenke til skript som genererer grafene i eksemplene over.