Forbedret skriptløsning

Tidligere måtte en vente til hele skript ble ferdigkjørt før en fikk se resultatene. Den nye løsningen gjør at en nå får fortløpende resultat fra skriptkjøringer, for hver kommando som kjøres. Dette gjør det enklere å følge med på hvor langt kjøringen har kommet, og hvor mye som gjenstår.

Skript vil dessuten stoppe å kjøre dersom det oppdages syntax- eller logiske feil underveis. Dette gjør det enklere å finne ut hvor eventuelle feil befinner seg.