White papers

Sentrale arkitekturvalg

Microdata.no bygger på en rekke relaterte arkitekturvalg.

8 av de mest sentrale valgene og sammenhengen mellom dem, kan du lese om i notatet Key Architecture Choices in microdata.no:

 1. Et kommando- og skriptbasert analysemiljø
 2. Dekomponering av kildedata i enkle, frittstående variabeldatasett
 3. En typologi for temporalitet
 4. Differensiert håndtering av enhetstype
 5. Logisk struktur for enkle, frittstående variabeldatasett
 6. Logisk struktur for brukergenererte resultatdatasett
 7. Metadata-modell
 8. Tilstandsløshet og ikke-muterbarhet

Arkitekturen bak dataversjonering

Dataversjonering er et viktig fundament for støtte for flere datakilder og for støtte for deling og sitering av microdata.no-skript.

Arkitektur og løsningsdesign for dataversjoneringsløsningen kan du lese om i notatet FAIR Data Versioning in microdata.no.

I notatet beskriver vi hvordan dataversjoneringsløsningen i microdata.no er utviklet for å svare opp følgende krav:

 1. Alle dataversjoner kan eksplisitt adresseres og hentes via brukerskript
 2. Microdata.nos brukerskript er siterbare og etterprøvbare FAIR Digital Objects
 3. Brukere er informert om alle endringer på tvers av dataversjoner