Lage variabel med flere kategorier

Numeriske variabler som angir beløp, prosentandeler, alder og andre typer kontinuerlige verdier kan kategoriseres gjennom kommandoene generate og replace.

Eksempel på kategorisering av variabelen formue, der en oppretter en ny variabel formueint og plasserer verdiene i 4 kategorier:

1: 0 – 500000

2: 500001 – 1000000

3: 1000001 – 1500000

4: 1500001 og oppover

//Kobler til databank
require no.ssb.fdb:13 as db

create-dataset demografidata
import db/INNTEKT_BRUTTOFORM 2019-12-31 as formue

//Gruppere formue i 4 intervaller
generate formueint = 1
replace formueint = 2 if formue > 500000
replace formueint = 3 if formue > 1000000
replace formueint = 4 if formue > 1500000

tabulate formueint